PANEL KLIENTA LOGOWANIE
 
 
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk
 
+48 790 825 827
+48 790 608 200
(58) 719-45-63
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Zniesienie alimentów

Adwokat Zbigniew Chojaczyk doradza i reprezentuje przed sądem w sprawach o zniesienie alimentów – ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Wokół tego typu spraw funkcjonuje kilka błędnych przekonań. Często wydaje się, że rodzice są zobowiązani do alimentacji do 18 roku życia, jako umownej granicy wieku, od której dziecko powinno być samodzielne. Inni przyjmują tą granicę na wiek 25 lat, albo do czasu ukończenia studiów. Co do zasady rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych do czasu, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się. Brak samodzielności zazwyczaj jest związany z kontynuowaniem nauki. Z tego względu może zdarzyć się, że obowiązek alimentacyjny będzie istniał tak długo jak dziecko się uczy, np. na studiach, choćby miało więcej niż 25 lat, albo po ukończeniu studiów uczestniczy w płatnym kursie przygotowującym do zawodu i potrzebne jest wsparcie finansowe na kurs, lub utrzymanie w innym mieście albo za granicą. Istotne jest bowiem to czy dokłada starań w celu uzyskania samodzielności. Może bowiem być i tak, że po skończeniu szkoły zawodowej czy liceum dziecko nie ma zamiaru uczyć się dalej, zdobywać zawodu czy kwalifikacji. W takiej sytuacji nie jest wykluczone uchylenie obowiązku alimentacyjnego przez sąd choćby dziecko miało 18 czy 19 lat. Bywa również, że mimo posiadania przez dziecko niezbędnych kwalifikacji, a czasem pewnego doświadczenia zawodowego, uchyla się ono od podjęcia pracy. W każdym tego typu przypadku sytuacja będzie oceniana indywidualnie. W tych sprawach zastosowanie będzie miała również ogólna zasada z art. 6 k.c., która mówi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, zatem przedstawienie tylko twierdzeń na rozprawie może być nieskuteczne. Sąd może wówczas nie uwzględnić żądania uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Do tego typu spraw warto dobrze się przygotować.
Korzystanie z witryny www.adwokat-chojaczyk.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.